فلزیاب فیشر

این که یا شما در محل یابی آب و برق مدفون در خاک و یا نیاز به پیاده روی های امنیتی از طریق مدل های فلزیاب ویا می خواهید برای پیدا کردن گنجینه مدفون شده اقدام کنید، تکنولوژی فیشر آن را به سرعت پیدا می کند.

پارسه ، مرکز تخصصی خرید و فروش انواع فلزیاب