فلزیاب گرت

کمپانی بزرگ Garrett با هدف ارتقاء سطح دانش و تولید برترین دستگاه های آشکار ساز و همچنین بازاریابی انواع دستگاه های فلزیاب در سال 1964 فعالیتهای خود را آغاز کرد. هزینه منصفانه و معقول از شعارهای مهم این کمپانی است و مشتری مداری یکی از اولویتهای جی در آی می باشد.

پارسه ، مرکز تخصصی خرید و فروش انواع فلزیاب