فلزیاب گرت GTI 2500

فلزیاب گرت GTI 2500 یک آشکارساز منحصر به فرد و بسیار پیشرفته با تخمین عمق و اندازه بسیار نزدیک به واقعیت باعث صرفه جویی در زمان حفر خواهد شد. فلزیاب گرت GTI 2500 علاقه مندان و طرفداران زیادی در کشورمان دارد که این نشان از توان بالای این فلزیاب میباشد

فلزیاب گرتطلایاب گرتگنج یاب گرتفلزیاب گرت GTI 2500گرت GTI 2500

گنجیاب Nokta FORS Coreفلزیاب گرت CSI PRO

پارسه ، مرکز تخصصی خرید و فروش انواع فلزیاب