فلزیاب دیپ مکس ایکس 5

مطالب مرتبط با فلزیاب دیپ مکس ایکس 5

فلزیاب DEEPMAX X5

فلزیاب های لورنز آلمان جدیدترین پیشرفت های موجود در زمینۀ فلزیابهای GBS پالسی یا ضربه ای را دارا می باشند.

فلزیاب DEEPMAX X6

فلزیاب های لورنز آلمان جدیدترین پیشرفت های موجود در زمینۀ فلزیابهای GBS پالسی یا ضربه ای را دارا می باشند.

پارسه ، مرکز تخصصی خرید و فروش انواع فلزیاب